©2019 by Paweł Kobyliński

Zakaz handlu miał wyrównać szanse małych przedsiębiorców konkurujących z dużymi sieciami handlowymi. Tymczasem obroty drobnych handlarzy spadają. Kolejne małe sklepy upadają, a udział dyskontów w rynku w 2018 r. zwiększył się z 32,4% do 33,2%.  Biedronka zanotowała w 2018 roku wzrost sprzedaży o 5,8 proc. Lidl otworzył ok. 40 nowych sklepów.

Zakaz handlu to uderzenie nie tylko w gospodarkę i handlowców, ale także w pracowników. Połowa pracowników dyskontów ankietowanych w ramach raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ocenia, że w dni poprzedzające niedziele objęte zakazem pracuje ciężej niż przed zmianami.

Od 2020 r. zakaz handlu ma obowiązywać we wszystkie niedziele. Pierwszą ustawą, nad którą będę pracował to będzie ustawa, wycofująca zakaz handlu. Z badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych  wynika, że 62% badanych nie chce poszerzenia zakazu handlu na wszystkie niedziele!

Handel odpowiada za 15,3 proc. PKB i generuje 1,8 bln złotych przychodów rocznie! Zatrudnia 1,7 mln osób!

Małe sklepy wciąż nie wytrzymują konkurencji z gigantami, którzy - mimo zakazu handlu - wciąż zyskują.

Projekt ustawy dotyczący zniesienia zakazu handlu w niedzielę.