©2019 by Paweł Kobyliński

I   Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

II  Jadłodzielnia w każdym mieście

III Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w gospodarstwach domowych

 

IV Przywrócenie handlu w niedzielę

V  Stworzenie funduszu rewitalizacji miast i terenów poprzemysłowych

VI Likwidacja bomby ekologicznej powstałej po dawnych Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry". 

VII  Pakiet dla przedsiębiorców i samozatrudnionych:

 

1. WYDATEK = KOSZT 

●  Możliwość rozliczania paragonów - ograniczenie szarej strefy , bo każdy będzie chciał wziąć paragon. 

●  Spadek kosztów obsługi księgowej dla przedsiębiorców. 

●  Może przybrać formę stopniowego rozszerzania jednorazowej ulgi amortyzacyjnej. 

●  Kosztem będą również wydatki na rzeczy używanie. 

 

2. KOSZT ROZLICZANY TYLKO PO ZAPŁACENIU FAKTURY 
● Walka z zatorami w płatnościach. 

 

3. BRAK PRZYCHODU = BRAK OBOWIĄZKU SKŁADKI NA ZUS 

 

4. PROPORCJONALNY ZUS DLA WSZYSTKICH SAMOZATRUDNIONYCH 

● Obecny limity 5 tys. zł przychodu miesięcznie bardzo ograniczają grupę, która może skorzystać z tego rozwiązania. 

 

5. URLOPY MACIERZYŃSKIE DLA SAMOZATRUDNIONYCH 

● Zamiast dotychczasowego zasiłku ok 1 tys. zł wsparcie w wysokości 80% średnich przychodów z ostatniego roku (maksymalna granica średnia krajowa). 

 

6. L4 DLA KOBIET W CIĄŻY - W CAŁOŚCI PŁATNE PRZEZ ZUS OD PIERWSZEGO DNIA 

● Korzystne i dla pracodawców i dla pracowników z uwagi na zmniejszenie dysproporcji płacowych pomiędzy kobietami a mężczyznami - przedsiębiorcy nie będą kompensować kosztów L4 niższymi płacami dla zatrudnianych kobiet 

 

7. L4 OD 14 DNIA CHOROBOWEGO PŁATNE PRZEZ ZUS 

● Obecnie aż do 33 dnia jest płatne przez pracodawcę. 

 

8. PROWADZENIE FIRMY WLICZANE DO STAŻU PRACY ● Projekt złożony - jestem wnioskodawcą. 

 

9. OSTATECZNE PRZEDAWNIENIE KAŻDEJ ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ PO 8 LATACH 

● Projekt złożony - jestem wnioskodawcą. 

● Likwidacja możliwości wydłużania terminu przedawnienia praktycznie w nieskończoność. 

 

10. OSTATECZNE PRZEDAWNIENIE KAŻDEJ ZALEGŁOŚCI W ZUS PO 8 LATACH 

●  Projekt złożony - jestem wnioskodawcą. 
●  Likwidacja możliwości wydłużania terminu przedawnienia praktycznie w nieskończoność. 

11. LIKWIDACJA OBOWIĄZKU RAPORTOWANIA PRZEZ FIRMY LISTY POSIADANYCH POJAZDÓW DO MON 

●  Zamiast tego MON uzyska dostęp do CEPiK-u. 
●  Projekt gotowy do złożenia. 

12. USTAWA POKAZUJĄCA CAŁY KOSZT PODATKÓW I OPŁAT ZABIERANYCH Z PENSJI PRZEZ PAŃSTWO 

●  Koniec z podziałem np na ZUS płacony przez pracodawcę i pracownika - pensja pracownika będzie całkowitym kosztem pracodawcy.